Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 2+760 do km 4+100 Etap I 2024-07-18 08:31:30 Składanie ofert w toku
2024-08-01 11:00
Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E w msc. Zawadów 2024-07-16 21:03:46 Składanie ofert w toku
2024-07-31 11:00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów 2024-07-11 20:34:32 Składanie ofert w toku
2024-07-26 11:00
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2024-07-03 22:33:30 Minął termin składania ofert
Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego celem realizacj i inwestycji pn : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki" 2024-07-02 10:02:09 Minął termin składania ofert
Pelnienie nadzoru inwestorskiego celem realizacji inwestycji pn: "Modernizacja infrastruktury drogowej drag powiatowych na terenie powiatu belchatowskiego" 2024-06-24 15:00:31 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki 2024-05-17 07:54:03 Minął termin składania ofert
Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - Etap VII 2024-05-15 17:42:07 Minął termin składania ofert
Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2024-04-26 07:58:47 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa 2024-03-25 20:18:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn - Etap I 2024-03-08 08:14:59 Minął termin składania ofert
Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E 2024-02-23 09:08:31 Minął termin składania ofert
Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika 2024-02-23 09:01:17 Minął termin składania ofert
Dostawa paliwa płynnego i gazu 2023-12-29 16:36:19 Minął termin składania ofert
Sprzątanie pomieszczeń w Powiatowym Zarządzie Dróg 2024-01-23 08:04:59 Minął termin składania ofert
Rozbudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w msc. Kuców, gm. Drużbice - dokumentacja projektowo - kosztorysowa 2024-01-05 08:06:22 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych i gazu 2023-12-29 16:29:44 Minął termin składania ofert
Usługi Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2023-12-27 20:08:56 Minął termin składania ofert
Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy 2023-12-08 23:40:33 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 1902E w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1917E 2023-11-09 18:47:10 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska 2023-11-09 18:44:24 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2023-10-09 16:55:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów Etap II 2023-10-30 19:23:44 Minął termin składania ofert
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu beIchatowskiego 2023-09-21 21:53:40 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 4912E na odc. Kociszew - Kolonia Grabostów i remont drogi powiatowej nr 2311E w msc. Dęby Wolskie i w msc. Dęby Wolskie - Kolonia 2023-10-05 08:14:08 Minął termin składania ofert
Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy 2023-09-02 09:53:24 Minął termin składania ofert
Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika 2023-08-10 17:31:03 Minął termin składania ofert
Sprzatanie pomieszczeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie oraz w Obwodzie Drogowym w Szczercowie 2023-08-03 08:30:52 Minął termin składania ofert
Dostawa znaków drogowych na potrzeby Powiatowego Zarzadu Dróg w Bełchatowie 2023-06-15 09:14:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska 2023-06-24 20:47:52 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 1920E na odc. od msc. Parzno do msc. Sromutka 2023-05-26 22:57:40 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2023-05-26 22:55:44 Minął termin składania ofert
Dostawa znaków drogowych na potrzeby Powiatowego Zarzadu Dróg w Bełchatowie 2023-04-24 19:02:38 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w miejscowości Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku 2+270 do km 4+100-Etap I 2023-05-11 09:40:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok - Młyn 2023-04-03 19:37:40 Minął termin składania ofert
PeInienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 2023-03-15 20:36:43 Minął termin składania ofert
Zakup masy mineralno - asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco 2023-03-06 21:05:38 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2023-02-02 17:44:10 Minął termin składania ofert
Otworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 - I Etap 2023-02-14 20:05:13 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych i gazu 2022-12-27 10:20:36 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg 2022-12-27 09:22:04 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2023-01-04 08:00:30 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-12-15 09:17:06 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-12-01 18:29:49 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-11-17 19:14:54 Minął termin składania ofert
Pełnienie kempleksowego nadzoru inwestorskiego 2022-10-27 07:55:14 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-10-23 22:06:00 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu beIchatowskiego 2022-10-23 22:11:28 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno 2022-10-23 22:08:42 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-09-27 08:21:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1916E w msc. Zawadów 2022-12-30 07:03:29 Minął termin składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Remonty bieżące na terenie dróg powiatowych" 2022-08-31 16:45:23 Minął termin składania ofert
Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-08-30 19:40:34 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2022-09-05 08:19:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec - Jastrzębice - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2022-09-05 08:24:36 Minął termin składania ofert
Remonty bieżące na terenie dróg powiatowych 2022-12-30 06:58:35 Minął termin składania ofert
Zakup odchwaszczarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-08-05 08:44:51 Minął termin składania ofert
Wykonania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok" 2022-08-16 22:47:41 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Zdzieszulice Górne od km 0+000 do km 0+815,00 2022-09-05 08:22:34 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok 2022-07-29 22:47:40 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2022-07-28 07:30:05 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odcinkowym odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1902E na odc. Nowy Janów - Kluki 2022-07-28 07:32:26 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Zdzieszulice Górne od km 0+000 do km 0+815,00 2022-07-21 08:10:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I i II 2022-12-30 06:52:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1916E na odcinku od miejscowości Łękawa do miejscowości Zawadów 2022-12-30 06:54:30 Minął termin składania ofert
Zakup masy mineralno - asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco 2022-06-23 19:16:15 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2022-06-30 00:18:49 Minął termin składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów - Ławy od km 8+898 do km 9+758" 2022-12-30 06:49:52 Minął termin składania ofert
Dostawa znaków drogowych oraz dostawa i montaż znaków aktywnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-05-23 19:34:18 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1905E Adamów - Ławy od km 8+898 do km 9+758 2022-05-17 16:40:09 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdzieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2022-04-22 09:18:54 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów 2022-12-30 07:01:20 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-03-23 20:43:54 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2022-03-25 17:01:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E msc. Borki - dok. projektowo - kosztorysowa" 2022-03-17 18:08:10 Minął termin składania ofert
Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego do Obwodu Drogowego nr 2 w Szczercowie 2022-03-02 22:41:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E msc. Borki - dok. projektowo - kosztorysowa" 2022-03-04 08:19:22 Minął termin składania ofert
Zakup masy mineralno - asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco 2022-02-16 08:56:52 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2022-02-08 20:08:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegająca na budowie chodnika w msc. Trząs - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2022-01-25 08:33:00 Minął termin składania ofert
Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2022-01-12 21:14:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2022-01-12 21:12:53 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2022-01-12 21:10:20 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2022-01-12 21:08:45 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-01-05 23:31:26 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2021-12-23 17:03:15 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2021-12-28 09:28:45 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-27 09:00:56 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-27 08:57:48 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-27 08:25:58 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-27 08:23:22 Minął termin składania ofert
Dostawy Dostawa paliw płynnych i gazu 2021-12-16 09:14:58 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2021-12-17 17:34:07 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-09 16:52:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-09 16:49:50 Minął termin składania ofert
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-09 16:47:15 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-09 16:39:13 Minął termin składania ofert
Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2022-01-03 08:18:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-02 09:07:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-02 09:08:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-09 16:46:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909E polegająca na budowie chodnika w msc. Roździn - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" 2021-12-02 09:11:07 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia - Parzno od km 4+610 do km 5+601 2021-12-09 16:55:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425" 2021-11-16 18:12:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I 2021-09-24 11:58:04 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-09-17 08:46:52 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-09-17 08:43:24 Minął termin składania ofert
Budowa ciągu pieszo - jezdnego w msc. Myszaki - Etap II. 2022-01-03 08:50:15 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1917E na odc. od mostu w msc. Zarzecze do msc. Słupia. 2021-08-12 18:59:18 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów - dok. projektowo - kosztorysowa 2021-06-23 18:05:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca na budowie chodnika z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zawadów - dok. projektowo - kosztorysowa 2021-06-23 18:04:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-06-10 22:05:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Augustynów - Etap I 2022-01-03 08:48:48 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Scichawa - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-05-21 08:51:53 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-05-21 08:50:33 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Kaszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-05-21 08:49:36 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480 metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662 2022-01-03 08:26:57 Minął termin składania ofert
Budowa ciągu pieszo - jezdnego w msc. Myszaki - Etap II 2021-08-11 17:09:35 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-04-30 18:56:01 Minął termin składania ofert
Zakup zamiatarki do traktora New Holland TD 5.85 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2021-04-19 17:49:02 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID) 2021-04-08 16:37:11 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-03-24 18:56:06 Minął termin składania ofert
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w msc. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530 2021-04-14 17:37:34 Minął termin składania ofert
Zakup masy mineralno - asfaltowej na potrzeby wykonania remontów cząstkowych na gorąco 2021-03-18 16:49:03 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-02-06 09:37:47 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-02-01 18:27:01 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-01-22 22:21:27 Minął termin składania ofert
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu bełchatowskiego 2021-01-20 21:26:07 Minął termin składania ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego celem realizacji inwestycji pn: "Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin" 2021-01-15 19:59:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa mostu o nr JNI 31000053 w ciągu drogi powiatowej nr 1927E w km 20+556 przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin 2021-12-31 08:48:24 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-12-16 06:09:47 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych i gazu 2020-12-11 16:50:47 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowo - towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-11-02 17:59:21 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowo - towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-10-21 11:45:27 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowo - towarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2020-10-14 00:54:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na powierzchniowym utrwaleniu jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Kociszew - Grabostów 2020-07-07 09:12:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury 2020-07-03 19:20:08 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2020-05-29 20:56:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki - Grobla 2021-01-15 19:44:24 Minął termin składania ofert
Zakup posypywarki do samochodu marki DAF 2020-03-09 08:46:03 Minął termin składania ofert
Dostawa paliw płynnych i gazu 2015-11-27 10:55:12 Minął termin składania ofert
Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie 2015-11-23 14:35:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927 E w miejscowości Głupice 2015-10-15 10:13:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1923 E Zawady - Dobrzelów 2015-09-08 14:19:42 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4912 E w msc. Jamborek 2015-08-07 12:40:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1917 E Trząs - Zarzecze w kilometrażu od 11+984 do 13+574 2015-08-10 10:46:46 Minął termin składania ofert